Jak se srnec stahuje? Od zadních nožiček až přes kýtu ta bělavá kůžička se rozřízne, pak se páře až ke hrudi, kůže na předních nožkách se též rozpáře až ke kraji a stáhne, též kýty se stáhnou pomocí šatu. Na to se plachta rozřízne až k hubě, plece se z kůže vytáhnou, pak se táhne kůže až k hlavě, uši se naříznou a pomocí nože stáhne se hlava. Když je stažený, kýty oddělí se dle kloubů, pak se též od sebe oddělí, plece se sejmou, to slabé od hřbetu se odřízne až po hrudí, hlava od krku se odsekne, rozpůlí jako u jelena a též se uvaří.
Srnec i daněk nakládají a upravují se týmž způsobem jako jelen.