Polévka je odvar z masa neb různých zelenin, hub a luštěnin, dále z ryb, želv, vajec, piva, vína neb z některých druhů ovoce. Při polévce roze­znává se základ, přídavky, zavářky a vložky,

ZÁKLAD:          tvoří druh polévky.

PŘÍDAVEK: maso, zelenina, luštěniny, brambory.

ZAVÁŘKA:       nudle, krupice, knedlíčky, strouhání a pod.

VLOŽKA:          svítek, ssedlina, kroupy dušené a dušená rýže.

Dobrá polévka má býti: 1. výživná, proto se má použiti látek nejvýživ­nějších; 2. lehce stravitelná, tudíž je nutno ji důkladně povařiti. Polévka nebudiž příliš mastná! 3. chutná, proto používejme k její přípravě nejlepších látek a přídavků.