Jablečný ocet – babiččin recept:

Jablečný ocet upravuje se z dobrého i špatného, ze zeleného neb i shnilého ovoce, a je výborný jak pro domácnost tak i v prodeji.

Nejlepší jablečný ocet jest z jablek shnilých, které vždy do zvláštních sudů shromažďujeme, nežli ocet z něho se vyrábí.

Jablka k výrobě jablečného octa určené rozštouchají se ve velikých nádobách a polévají se teplou — avšak ne vařící vodou; vody nesmí se užíti mnoho, jelikož by ocet byl velmi slabý.

Břečka na tento spůsob z jablek udělaná nechává se ve zvláštních nádobách dvě až tři neděle ležeti — denně však několikráte řádně se zamíchá — by se vrstvy dokonale propracovaly.

Po tomto čase vylisuje se břečka dokonale, a získaná štáva dá se do sudů a nádob do teplé místnosti, a sice tak, by prach a jiný neřád ji znečistiti nemohl.

Za tím účelem pokryjeme nádoby tyto lehkým šatem.

Čím rychleji a dříve chceme míti jablečný ocet; tím teplejší musí býti místnost, v které šťáva vylisovaná se ukládá, neb , jak známo, teplo hlavně kysání, ano i všeliké rozklady silně podporuje.

Chceme-li ale hodně brzo jablečného octa docíliti, dobře učiníme, když vždy po několika dnech ohříváme částku břečky na mírném ohni a vyhřátou přiléváme do sudu, čímž se kysání úžasně zrychlí a podporuje.
Zahřívání nesmí se ale státi prudce a příliš silně, neb ve varu kazí se stavy ovocné a mrně bychom na dobrý ocet čekali.

Chceme-li, aby ocet jablečný zvláště jemné chuti a pěkné barvy nabyl, dobře je, přidáme-li k šťávě jablečné i trochu medu, nejlépe dáme-li med vždy do oné šťávy ovocné, která se zahřívá.

Při zakysání vyhazuje štáva jablečná množství neřádu ze sebe, který několikráte denně ploskou dírkovitou lžící sebrati můžeme, což tak dlouho se opakuje, až štáva zcela čistou se stala a více se nekalí, aniž jaký neřád ze sebe vyhazuje.

Jakmile šťáva se byla čistila, tu proměňuje se poznenáhlu v jablečný ocet, který v brzku dostává příjemnou říznost a ostrost, a tu čas, by se v dobré, vší příchuti prosté a čisté sudy stáhl a stočil, a stočený skládá se v místnosti suché, provětrané a při tom i studené, poněvadž v teple rád se jablečný ocet kazí.

Jiný způsob výroby jablečného octa:

Do sudů od vína, octa neb kořalky — naleje se do polovičky čistá voda, sud dá se do teplé místnosti (v letě třeba na půdu neb špýchar, v zimě do teplé komory neb kuchyně), všeliké slupky, odpadky, ano i nahnilá jablka se do sudu házejí.

Vrchem dá se dirkovitý příklop, by vzduch dovnitř přístupu měl.

V krátkém čase vyvine se výborný jablečný ocet, který se přecezuje a v nádoby nalévá.