Hřebíček.
Pravý hřebíček má tvar malého hřebíku, nahoře hlavičku, která snadno odpadává. Hřebíček musí býti celý, velký, těžký, tmavohnědý, rozlomí-li se, červenohnědý, křehký, tlačí-li se neb nehtem škrábe, olejnatý, vůně silné, chuti na jazyku trvalé. — Špatný hřebíček je scvrklý, černohnědý, nečistý, lehký a bez vůně.

Z hřebíčků se mnohdy vytlačí olej a tím pozbývají veškeré ceny. Falšování toto poznáme po lehkosti, dále že nemají vůně ani chnti, že nevyprýskuje olej za tlaku a tlučení, obyčejně schází takto upotřebeným hřebíčkům hlavička.

Hřebíčky padělávají se z chlebové kůry, která se pak máčí v třešti hřebíČkové; hřebíčky tyto jsou lehčí, houbovité, dírkovité a snadno se rozetrou; také dělají je z vařeného škrobu a p.; takto padělané hřebíčky jsou neforemné, rozpouštějí se snadno ve vodě.