Veškerá zavařenina musí v suchu a v chladné místnosti uložena býti, nemá-li se zkazit. V dusných, vlhkých místnostech dostává zavařenina špatnou příchuť. Zavařeniny musí se často prohlížeti, jestli se nekazí, jestli cukr není málo svařen, aneb jestli zavařenina ku kysání nepřechází; chybné je též, je-li cukr přespříliš svařen; tu se obaluje na ovoce, čímž na pěkném pohledu valně utrpí.
Aby cukr z ovoce se dostal, ohřeje se nádoba, ovoce s cukrem vyndá se, přileje se trochu vody, dá se vše několikráte svařiti, načež se vše do nádob dá.
Jakmile pozorujeme, že by zavařenina tratila chuť a barvu, sleje se cukr, naleje se čerstvý, s kterým ovoce se svaří, pěna sebere a vše za tepla do nádob dá.