Vypíchej z pěkných velkých zralých, ne však měkkých merunek dřívkem pecky a urovnej je do hluboké mísy, svař pak tolik liber bílého cukru, kolik liber merunek máš, na první stupeň, nalej jej pak teplý na merunky, přikrej to papírem a nech tak přes noc státi, pak druhý den s merunek cukr sceď, ještě trochu cukru vyčištěného k němu přidej a svař jej na čtvrtý stupeň, vlož pak merunky do něho, nech je zvolna jednou var přejíti, seber pěnu, nalej to do mísy, příklop papírem a nech opět do druhého dne státi.

Opakuj to ještě dvakráte neb třikráte, tak aby v merunkách žádně kvasivo nezůstalo, při čemž musíš vždy všechu pěnu sebrati, pak když posledné merunky do cukru vložíš, tedy je nech dvakráte var přejíti, vlej to pak zvolna do sýta, nech cukr protéci, postav jej pak na mírný oheň a nech jej na třetí stupeň svařiti, při čemž musíš pěnu pilně sbírati, urovnej pak merunky do sklenice, nalej na ně svařený cukr, pokud jest teplý, nech to pak úplně vychladnouti, přiklop pak skleničky papírem do kulata přistřiženým, obvaž je na vlhčeným měchýřem, a když měchýř oschne, tedy to ještě obvaž papírem.

Zavařené zralé broskve se připravují na tentýž spůsob jako zavařené zralé merunky.