značí takový výkon, kterým omáčky, ano i některé polévky do jisté míry v hustotu se uvádějí. Aby zhoustly, spojují se tyto tekutiny s nějakým spojidlem, ať už žloutky, vodou, moukou, jíškou, krví, mlékem, vínem atd.

Jelikož však třeba při tom opatrnosti, aby tekutina zhoustla a ze spojidla neutvořily se krupičky, kousky, čemuž se říká, že „se srazila“, kloktá se opatrně, od čehož český název „zakloktati“, kdežto francouzský obrat řeči poukazuje více ke
spojení.

Čím se zakloktati má, určuje předpis. Každé spojidlo z mouky se nejdříve v hrnku s vodou, vínem nebo čím je předepsáno, velmi hladce umíchá, ukloktá; poté se k tomu připojí několik lžic oné vařící tekutiny, která má zhoustnouti, a dobře se míchá, by se to spojilo. Potom teprve se všechno vlije do žhavé tekutiny, se kterou se to dobře promíchá a nechá povařiti.

Žloutky rozkloktají se se studenou vodou, mlékem, polévkou, jak předepsáno. Polévka, omáčka atd. odstaví se asi na 2—3 vteřiny od ohně, nechá prochladnouti, pak se jí část vlije ke žloutkům, rozmíchá a za ustavičného míchání se vlije pak do ostatní tekutiny, která se však již nesmí vařiti, ale pouze na plotně chvilku se zakloktává. Chceme-li krví zahoustnouti omáčku, vlijeme k rozmíchané krvi jeden díl žhavé tekutiny, která však nesmí býti ve varu, a mícháme tím na ohni, až se to začne vařiti.

Jíšku spojíme s omáčkou nebo polévkou pečlivým kloktáním a mícháním.