Snad je nám dovoleno použiti k následujícím pokýnům a vysvětlivkám názvu, jejž dáváme v čelo. Jsoutě mnohé výkony v kuchařství, které jediným slovem vyjadřujeme, k jeichž popsání však třeba mnoho vět. Ano mnohým obratům nelze ani naučiti se jinak než názorně, jelikož se práce téměř vymyká z vazeb popisu.

Připojujeme též u některých obratův a vysvětlivek prací názvy jejich francouzské, jelikož se často zkomoleně užívají i v české řeči při vaření a nezkušenou uvádívají v nesnáz, slyší-li pojmenovati praobyčejný výkon touto kuchyňskou frančinou.

Nebudeme se však nikterakž rozepisovati o tom, jak se citron krájí, mandle olupují, co a jak se strouhá a míchá, kloktá, jak se válečkem válí, aniž probírati tlučení koření, cukru, a tak podobné přísluhy v kuchyni. Předpokládáme, že každá čtenářka, která naši kuchařskou knihu vezme do ruky, těmto a podobným přísluhám už záhy názorně se naučila.

Pojednáme pouze o takových názvoslovích kuchyně, která jediným slovem označují ten který výkon, při němž třeba dbáti nějakých pravidel. Avšak i tu je nutno, by se znala čtenářka v začátcích kuchyně, jelikož by jinak tak snadno neporozuměla výkladům, jichž popsání často působí dosti potíží.

Cokolivěk v této části pak bylo snad opominuto, uvedeme zase při jednotlivých oddílech vaření.

Barviti (colorer)
Cediti, procediti (filtrer)
Dusiti
Hladce rozmíchati
Jíška, zápražka
Kostí zbaviti (desosser)
Kuchati
Kůžičky stáhnouti
Lisovati (passer)
Maso sekati nebo mlíti
Močiti (degorger)
Nadívati (farcer)
Obáleti (paner)
Okrájeti, okrajovati, očistiti (parer)
Opalovati (flamber)
Opěňovati
Oškrabovati
Páliti nebo na ohni míchati
Pařiti
Párník (Bain-marie)
Polévati, mazati (glacer)
Podebrati
Protlačovati
Přebírati
Rozmělňovati
Sbírati mastnotu (degraisser)
Slaninou obáleti (barder)
Slaninou prostrkávati
Sníh z bílků tlouci
Spařiti, zběliti (blancher)
Spejchnouti
Špejliti (brider)
Svařiti (reduire)
Tříti, utříti
Upraviti (dresser)
Vymazovati a vysýpati formu
V páře vařiti
Vykrajovati (tourner)
Zakloktati (lier, liaison)
Zapražiti
Zapraš moukou
Zavářeti