Na určené maso nebo zeleninu nasype se jemně, pouze jako poprašek mouky a nechá se chvilku v páře, než se přilívá. Jinak by se mouka srazila a utvořily by se z ní žmolky.