Z desíti pěkných velkých míšenských jablek vykroj jadernice, slupku však nesloupej, jen čístě ji otři a naplň jablka tlučeným bílým kandisem, urovnej je pak do kuthánku jedno podle druhém a posyp ještě čtvrtí librou tlučeného kandisu, přidej tři loty zcela čerstvého másla, kousek pomorančové kůry na nudličky nakrájené, přilej kávový koflík vody a nech na polo přiklopené dusiti; když jsou jablka od spodu přihnědlá, přilej na ně trochu vody, nech okamžik povařiti, dobře je pak přiklop a postav na teplé místo stranou; když pak cukr docela se byl rozpustil, vyndej jablka, urovnej je na mísečku přihnědlou stranou vzhůru a polej je tou cukrovou šťávou.