Barvení značí, že se dotyčná tekutina nebo jiná hmota nějakou přísadou obarví. Na př. polévka barví se přísadou do hněda usmažených jater, zeleniny i různých odřezků mas, omáčky jíškou, páleným cukrem, vínem; másla šťavou zelnou, vejci a j., cukr tlučený barvivem neškodným a t. p. Též se barví cukrové ledy, polévy, jimiž se krášlí torty a cukrovinky, aby okrasa byla pestřejší. Také ocet se přibarvuje k vůli úhlednosti, jakož i rosoly masité. Jak se který druh pokrmů barví, označeno jest v. předpisech.